login: hasło:
Nie masz konta ? Załóż je!

Regulamin serwisu DrugStore http://www.ds.art.pl

Portal

§1. Portal internetowy pod domeną http://ds.art.pl prowadzony jest przez Operatorów.

Użytkownicy Portalu

§2.1. Użytkownikiem Portalu jest każda osoba odwiedzająca strony lub korzystająca z jakichkolwiek usług Portalu.

§2.2. Użytkownicy Portalu mogą wprowadzić swoją identyfikację przez logowanie w Portalu. Korzystanie z niektórych serwisów Portalu może być uzależnione od takiej identyfikacji. Użytkownicy Portalu zobowiązani są jednorazowo do podania prawdziwych danych przy rejestracji. Użytkownicy Portalu zobowiązani są każdorazowo do podawania loginu przy każdej identyfikacji oraz zabezpieczania go wybranym przez siebie hasłem przed dostępem osób trzecich.

Prawa autorskie

§3.1. Prawa autorskie do prezentowanej w Portalu bazy danych posiadają wyłącznie i niepodzielnie Adam Frelak, Michał Kozina, Adam Labuda, Adam Laska, Jakub Marchwicki.

§3.2. Na podstawie zawartych umów, w Portalu zamieszczane są informacje i prezentowane inne dane, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie.

Dozwolony użytek

§4.1. Użytkownicy Portalu mogą korzystać z Portalu zgodnie z niniejszym regulaminem, innymi regulaminami szczegółowymi, zawartymi w Portalu dyspozycjami oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

§4.2. Korzystanie z Portalu nie może naruszać praw, dóbr osobistych czy uczuć religijnych osób trzecich, dobrych obyczajów, odbywać się w sposób kontrowersyjny moralnie lub powszechnie uznawany za naganny. Operator ma prawo badać sposób użytkowania Portalu, blokować lub usuwać zamieszczanie treści niezgodnych z niniejszymi postanowieniami.

§4.3. Użytkownicy Portalu zobowiązani są do zapoznawania się z aktualnym brzmieniem niniejszego regulaminu oraz regulaminów i dyspozycji szczegółowych.

Odpowiedzialność Portalu za zamieszczone dane.

§5.1. Informacje prezentowane w Portalu zostają ustalone na podstawie oświadczeń i ofert osób trzecich. Mogą być nieaktualne lub zawierać błędy. Operator i właściciel bazy danych nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną w wyniku zamieszczenia w Portalu lub użycia takich danych przez Użytkowników Portalu. Przed wykorzystaniem prezentowanych danych niezbędna jest ich weryfikacja i potwierdzenie.

§5.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opinie prezentowane na forum dyskusyjnym.

Usługi dostępne w Portalu.

§6.1. Usługi obligatoryjne. W Portalu dostępne są usługi obligatoryjne oferowane przez Operatora. Korzystanie z tych usług jest obowiązkowe i dostępne tylko dla osób zarejestrowanych w Portalu. Usługi te, to: Newsletter.

§6.2. Usługi opcjonalne. W Portalu dostępne są usługi opcjonalne oferowane przez Operatora. Korzystanie z tych usług jest dobrowolne i dostępne tylko dla osób zarejestrowanych w Portalu. Usługi te, to: Powiadamianie SMSem, Forum Dyskusyjne z możliwością wypowiedzi, Muzyka, Konkursy, Sondy.

§6.3. Usługi ogólnodostępne. W Portalu dostępne są usługi ogólno dostępne oferowane przez Operatora. Korzystanie z tych usług jest dobrowolne i dostępne tylko dla wszystkich osób. Usługi te, to: Newsy, Imprezy, Galeria, Relacje, Dje, Flyersy, Kluby, Bannery, Artykuły, Płyty, Forum Dyskusyjne bez możliwości wypowiedzi, pliki ładowalne.

§6.4. Definicje poszczególnych usług stanowią przedmiot oddzielnego regulaminu szczegółowego.

Dane Osobowe

§7. Każdy zarejestrowany użytkownik Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie z jego danych osobowych przez Portal DrugStore w celach niezbędnych do prowadzenia Portalu oraz marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych DrugStore, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi przysługuje również prawo do wglądu, poprawy i kontroli swoich danych osobowych.

Zmiany regulaminu

§8.1. Operator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie.

§8.2. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w Portalu.

Hosting, Polityka prywatności, Współpraca, Reklama © 1999-2020 DrugStore Team